@ሆምHow
ALT

ሌላ-ሌላ

.

W?

\./

@

ENTER

እባክዎ ይግቡ

-->

CTRL

በቁጥጥር ስር

::

-_>

«.»


SHIFT

ልቆይ እስቲ?

`¬%^&*([)_-=+#~

2/1=4

/ \

!

Links


Remarks
ሌሎች

ስታቲክ


ምን
ይረባል

እንዴት
ነው

የት
ነው

እንነጋገር

እኔ እራሴ…

የምርጫ
ውጥን

ምን ይላሉ

ይቆዩ

አማርኛ
እምቢኝ አለኝ

በስንት
ይከፈላልየስራ
ዕድል

ዳይንሚክ
ተራማጅ
\o/ 
|AM.|EN.

Joy 
WebIT Support 

ወደ  ጆይ ዌብ ሚዲያ ሳይት እንኳን በደግ መጡ።
\ . /∞ for e=f(u[J)E]


| Manchester. | Awassa. | London.  | Addis Ababa.